Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 12

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χειμάρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου Αντιπάρου.

Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου