Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ5: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 5

1. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε:
α) πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευόμενων υγρών (άντληση), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή
β) μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου