Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 5

1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση του Δήμου Αντιπάρου.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερες από ένα δρόμους, σε ένα όμως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον δρόμο που δεν προβλέπεται αγωγός, με δική τους επιβάρυνση.
2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική διακλάδωση και κάθε εξωτερική διακλάδωση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.
3. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Δήμου Αντιπάρου:
α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική διακλάδωση.
β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση του Δήμου Αντιπάρου η σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο.
γ) Όταν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορίας Α του άρθρου 9 γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας Β του αυτού άρθρου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου