Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4

1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει:
α) το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
β) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου και
γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.
Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Για τα ακίνητα της κατηγορίας Β του άρθρου 9 του παρόντα κανονισμού που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακάθαρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.
2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από το Δήμο Αντιπάρου.
3. Κανείς εκτός του Δήμου Αντιπάρου δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια του Δήμου Αντιπάρου.
4. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από το Δήμο Αντιπάρου με δικές του δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό νερού.
5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου προσαρμογής (μη περιλαμβανόμενου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ΄ αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι:
α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
β) Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αντιπάρου. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
6. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσίφωνα.
7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 ο Δήμος Αντιπάρου εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου