Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 20

5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου.
5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίμου ή και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισμός τριών συνεχόμενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συμβολαίου σύνδεσης.

5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεπομένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα το Δήμο Αντιπάρου και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου