Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 15

1. Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης, κατά χρήση, ιδιοκτησίας και από την σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, και εφεξής, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των m3 νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης.
Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια κ.λ.π. ακίνητα καθοριζόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π.)
Είναι δυνατόν, επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ακίνητα που αν και υπάρχει δίκτυο με το οποίο μπορούν αν συνδεθούν, οι ιδιοκτήτες τους αρνούνται την σύνδεση.
3. Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και καταβολής του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από ο Δήμο Αντιπάρου, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου