Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 15


Στις περιπτώσεις που, κατά τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψη τους σε υποδεικνυόμενο από το Δήμο Αντιπάρου μέρος των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και μετά από έλεγχο της σύστασής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου