Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 16


Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου, ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου