Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΤΙΜΑ           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ


                                                   
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων (άρθρο 5§8).
500,00 € - 3.000,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κ.λ.π.) (άρθρο 5§9).
100,00 € - 500,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, μετακίνηση κάδων, φθορά των παραπάνω μέσων (άρθρο 7§3).
150,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων (άρθρο 7§4).
100,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία (άρθρο 7§5).
100,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρίψη τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων (άρθρο 7§6).
150,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, εμπορικά καταστήματα κ.α. (άρθρο 7§7).
100,00 € - 500,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Βρώμικοι κάδοι, συμπιεστές, καλάθια ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους χώρους (άρθρο 7§8).
100,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων καφενείων, ουζερί, fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς (άρθρο 7§9).
200,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους (άρθρο 7§10).
300,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης (άρθρο 7§11).
300,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων (άρθρο 7§14).
100,00 €    Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Κλαδοκάθαρα που εναποτίθενται χύμα και χωρίς την διαδικασία των ογκωδών αντικειμένων (άρθρο 7§17).
200,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 7§18).
500,00 € - 3.000,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών (άρθρο 7§19).
500,00 € - 3.000,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Απόρριψη χαρτιών, πακέτων, μικροαντικειμένων σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κ.λ.π.) (άρθρο 9§1).
100,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων (άρθρο 9§2).
100,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή
Κόστος αποκατάστασης 150,00 €

Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων (άρθρο 9§3).
200,00 €    Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων (άρθρο 9§4).
100,00 €    Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων κ.λ.π. (άρθρο 9§6).
100,00 €    Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές (άρθρο 10§1).
300,00 € - 1.500,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 10§2).
300,00 € - 500,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους (άρθρο 11§1).
200,00 €  Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων

Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) (άρθρο 11§2).
150,00 €  Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων

Ρύπανση οδών , πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων (άρθρο 11§4).
100,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων – αποθήκες – πάρκιγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ.α. (άρθρο 12§2).

100,00 € - 300,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών κ.α.) (άρθρο 12§4.
100,00 € - 500,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση από διασκορπισμό των απορριμμάτων (12§5)
100,00 € - 300,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Πραγματοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε πεζοδρόμια – δρόμους από καταστήματα ή συνεργεία, που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 12§6).
200,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων (άρθρο 12§7).
150,00 €   Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων, υπόνομους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης (άρθρο 12§8).
300,00 € - 1.000,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους (13§4)
100,00 € - 300,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Μη χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού καλύμματος από φορτηγά που μεταφέρουν υλικά ή διάφορες συσκευασίες (άρθρο 14§1).
150,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (άρθρο 14§2).
100,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα – μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους, πλατείες, ποταμούς ρέματα κ.λ.π. (άρθρο 14§3).
200,00 € - 1.000,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 15§3).
150,00 € - 250,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Μη καθαρισμός χώρου λαϊκής αγοράς και μη απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής (άρθρο 15§4).
100,00 € - 500,00 €  Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου