Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΆρθρο 19
Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7§8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου Αντιπάρου.
Με τον πιο πάνω κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Άρθρο 20 ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου Αντιπάρου στον Προϊστάμενο, στους Επόπτες και στους Επιστάτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της παράβασης.
Άρθρο 21
Η καθαριότητα του νησιού που αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής, στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.
Κάθε δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτομο και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδημότες του που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος κανονισμού.
Κάθε δημότης επίσης, οφείλει να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραβιάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για το δημόσιο καλό. Κάθε δημότης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι και δική του υπόθεση και ότι, σε τελευταία ανάλυση, η Αντίπαρος δεν ανήκει μόνο σ’ εκείνον ή στο γείτονά του, αλλά σε όλους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου